↑TOP

請問ㄧ下

~☆日系♀小鬼♂No.(j05072299) 一般網友
發文: 12 經驗: 94
發表於 2009-08-17 10:43
    請問ㄧ下~我想買 w595大概多少 (價錢)
                                 還有他的功能好處??????????
                                                         我想買~~
小杜(answer29) 一般網友
發文: 115 經驗: 718
發表於 2009-08-18 17:11
這位大大~

我茶ㄌ一下比價

現在空機大約6500左右!

建議你去SOGI手機王査!

功能的話...

他有兩個立體喇叭

外放音樂的功力還不錯!

也有搖動換曲的功能ePrice留言

訪客
 通知發文者有新的回覆訊息