ePrice 比價王 LG GB106
智慧新機首選中華
 • 非智慧手機
 • GSM 雙頻
 • 102 x 45 x 14.55 mm / 70g
 • 128 x 128 pixels655361.5 吋 CSTN
 • 通話 360 分鐘 / 待機 440 小時
 • 950 mAh (可換式)
 • 黑、白
 • 未報價優惠:這買最划算
 • 尚無報價 《我要賣二手機》  
分享到facebook
 • 102 x 45 x 14.55mm
 • 70g
  • 1.5 吋 128 x 128 CSTN
 • 單核心 0
 • N/A
 • 2G GSM 雙頻、
  • FM收音機
  • N/A
  • 950 mAh (可換式)
   通話 360 分鐘
   待機 440 小時
   • 內建 FM 天線、免插耳機電台直播;手機遺失追蹤
  LG GB106 於 2010 年 1 月 8 日上市。 ◎ 以上產品之功能規格以實機為準