ePrice 比價王 Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED
  • AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED
  • 標準廣角變焦鏡
  • 24-120 mm
  • 50 mm
  • 72 mm
  • 94 x 77 mm
  • 575 g
分享到facebook
Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED 介紹圖片
名稱
類別
尺寸
重量
視角
對焦系統
35mm 換算焦距
最近拍攝距離
光圈葉片數
最大光圈
最小光圈
光學防手震
其他特色
濾鏡口徑
鏡片數
特殊鏡片
特殊鍍膜
鏡頭接環
◎ 以上產品之功能規格以實機為準